Site Loader

ජපානයේ නිෂ්පාදිත මෙම රථය කුඩා රථය සැප පහසුව අතින් නම් ගොඩක් හොඳයි. එන්ජින් ධාරිතාව – 660cc පමණ කුඩා එන්ජිමක් තිබුනත් අපහසුවකින් තොරව කඳු නගින්න එහෙම පුළුවන්. ටිකක් පොඩි අයගේ වාහනයක් උනත් උපරිම සැප පහසුවක් සහ ආරක්ෂාවක් මේ වාහනයේ තියෙනවා.

ගොඩක් අය මේ වාහනය hybrid කිව්වට ඇත්තටම මේක hybrid වාහනයක් නෙමෙයි. ene-charge කියන්නේ සුසුකි වාහන වල තියෙන නවීන තාක්ෂණයක්. එකෙන් වෙන්නේ වාහනයේ තියෙන අනෙකුත් electronic උපාංග වලට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලබා දෙන එකයි. තව දෙයක් තමයි වාහනය traffic එකක නවත්තලා තියෙන වෙලාවක ස්වයන්ක්‍රියව එන්ජිම නතර කරලා(auto idle stop) උපරිම ඉන්ධන පිරිමැස්මක් ලබාදෙනවා. හැබැයි AC cool එක වැඩි කරොත් හරි සුක්කානම කරකැව්වොත්, එහෙමත් නැත්තන් accelerator එක පැගුවොත් හරි අයෙත් engine එක on වෙනවා.එනිසා හොඳම දේ තමයි එවගේ දේවල් ඒවගේ වෙලාවට නොකරන එක.

මෙම රථය උපාංග අනුව L , S , X, RS turbo ලෙස grades 4 කින් ලංකාවේ දකින්න තියෙනවා. L grade වාහනය normal basic options ඒ කියන්නේ power shutter, ABS, Air bags වලින් සමන්විතයි. මීට අමතරව S, X, RS turbo grades වාහන වල rear wiper, back seat head rests බැලු බැල්මට හඳුනාගන්න පුළුවන්. අනෙක් වාහනවල වගේ කළු පාට පැති කන්නාඩි වෙනුවට X, RS වාහන වල body color එකට match වෙන විදියට වර්ණවත් පැති කන්නාඩි යොදා ගෙන තියෙනවා.

X සහ RS turbo grades දෙක බැලු බැල්මට සමාන හැඩරුවක් තමයි තියෙන්නේ. original factory fitted alloy wheel, rear spoiler, එවගේම scoop lights දකින්නට ලැබෙනවා. ඒවගේම තරමක sport look එකක් මේ grades වාහන වල දැකගන්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා.

අද මේ ලිපියෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුනේ suzuki alto රථය පිලිබඳ ඔබ නොදන්නා කරුණු කීපයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට. මේ ලිපියේ යම්කිසි දෝෂයක් ඇත්නම් හෝ ඔබගේ අදහස් යෝජනා සියල්ල අපහට දැනුම් දෙන්න. තවත් මෙවන් වටිනා කරුණු සහිත ලිපියකින් නැවත හමුවෙමු.

Vidushan

447 Replies to “2016- 2018 සුසුකි ඇල්ටෝ රථය හා ene-charge තාක්ෂණයේ එහි ඔබ නොදත් කරුණු.”

 1. Pingback: Google
 2. Pingback: Google
 3. Pingback: cbd
 4. Pingback: Vape juice
 5. Pingback: Drugstore Near Me
 6. Pingback: Agen Poker Online
 7. Pingback: target ehr
 8. Pingback: firdous lawn
 9. Pingback: couples with toys
 10. Pingback: viagra
 11. Pingback: viagra
 12. Pingback: viagra
 13. Pingback: viagra
 14. Pingback: Klik Disini
 15. Pingback: plan d tox tea
 16. Pingback: Margeret Almond
 17. Pingback: cbd for pain
 18. Pingback: viagra
 19. Pingback: cannais oil
 20. Pingback: the post
 21. Pingback: SexGalaxy
 22. Pingback: Rick Simpson Oil
 23. Pingback: Buy weed online
 24. Pingback: Vape Shops Near Me
 25. Pingback: Research Chemicals
 26. Pingback: Marijuana Wax
 27. Pingback: bitcoin market
 28. Pingback: reshp xxx
 29. Pingback: THC Vape Juice
 30. Pingback: Joel Osteen Family
 31. Pingback: نقل عفش
 32. Pingback: buy cbd gummies
 33. Pingback: cours de chant
 34. Pingback: buy cbd
 35. Pingback: buy cbd oil
 36. Pingback: cbd oil
 37. Pingback: cbd oil for sale
 38. Pingback: Russian moving
 39. Pingback: buy google hack
 40. Pingback: SEO
 41. Pingback: fda registratie
 42. Pingback: Shoes
 43. Pingback: Notarias en cancun
 44. Pingback: russian boy toys
 45. Pingback: rabbit vibrator
 46. Pingback: Men duffle bag
 47. Pingback: qaafirana lyrics
 48. Pingback: roblox
 49. Pingback: INDIA VISA ONLINE
 50. Pingback: past life
 51. Pingback: good lawyer
 52. Pingback: hottest gadgets
 53. Pingback: indian visa online
 54. Pingback: indian visa
 55. Pingback: Buy aderall online
 56. Pingback: bookstore
 57. Pingback: coach gil
 58. Pingback: Free Robux
 59. Pingback: pet life today
 60. Pingback: guitar solo licks
 61. Pingback: academic quiz
 62. Pingback: cbd oil near me
 63. Pingback: cbd oil for dogs
 64. Pingback: Buy vicodin online
 65. Pingback: pornographie
 66. Pingback: King Pen
 67. Pingback: viralqq
 68. Pingback: seo stands
 69. Pingback: Marijuana Wax
 70. Pingback: Logo design
 71. Pingback: tulpentour
 72. Pingback: e juice uk
 73. Pingback: 500
 74. Pingback: RoyalCBD gummies
 75. Pingback: theater in venice
 76. Pingback: dildo harness
 77. Pingback: CBD oil
 78. Pingback: submissive
 79. Pingback: software reviews
 80. Pingback: webehigh
 81. Pingback: CBD products
 82. Pingback: dildo
 83. Dear Friend . Hello from sunney India! I write you may be interest in CBD back-links. I have low price and my blogz Indian, I write in Hindi. I am best seller CBD back-links On FIVERR! You check my profile. Please write me asap and I do gud gud deal for you so it is cheiap and u get rezults. I waiting to heard from u. Pleaze order is here. If you have questiones kontact me now: https://www.fiverr.com/faisaljamal79/post-cannabis-marijuana-cbd-related-article-on-my-blog

 84. Pingback: onhax me
 85. Pingback: web series
 86. Pingback: flight
 87. Pingback: CBD oil near me
 88. Pingback: dildos
 89. Pingback: cbd vape pen kit
 90. Pingback: royal cbd
 91. Pingback: lesbian dildo
 92. Pingback: domain authority
 93. Pingback: Buy Backlinks
 94. Pingback: porn online
 95. Pingback: remote panties
 96. Pingback: Sex
 97. Pingback: Husband
 98. Pingback: top rated vibrator
 99. Pingback: Move-in
 100. Pingback: Stiiizy pods
 101. Pingback: Howe Indiana
 102. Pingback: stiiizy
 103. Pingback: delayed orgasm
 104. Pingback: dax history
 105. Pingback: sex streaming
 106. Pingback: MKsOrb
 107. Pingback: MKsOrb
 108. Pingback: pl/sql diagram
 109. Pingback: MKsOrb.Com
 110. Pingback: MKsOrb
 111. Pingback: MKsOrb
 112. Pingback: MKsOrb
 113. Pingback: MKsOrb.Com
 114. Pingback: sexy live cams
 115. Pingback: nude live
 116. Pingback: sex
 117. Pingback: CBD gummies
 118. Pingback: MKsOrb.Com
 119. Pingback: MKsOrb.Com
 120. Pingback: MKsOrb
 121. Pingback: THC VAPE OIL
 122. Pingback: APK
 123. Pingback: MKsOrb
 124. Pingback: MKsOrb
 125. Pingback: sms
 126. Pingback: DiamondCleaningUSA
 127. Pingback: internet
 128. Pingback: best CBD oil
 129. Pingback: see page
 130. Pingback: Coinpunk
 131. Pingback: coinchomp
 132. Pingback: here
 133. Pingback: MKsOrb.Com
 134. Pingback: MKsOrb.Com
 135. Pingback: giant dildo
 136. Pingback: MKsOrb
 137. Pingback: MKsOrb.Com
 138. Pingback: MKsOrb
 139. Pingback: MKsOrb
 140. Pingback: MKsOrb
 141. Pingback: MKsOrb
 142. Pingback: oneplus 8
 143. Pingback: MKsOrb.Com
 144. Pingback: watch porn
 145. Pingback: doctor7online.com
 146. Pingback: porno izle
 147. Pingback: Porno izle
 148. Pingback: buy ciprofloxacin
 149. Pingback: Juul Pods Near Me
 150. Pingback: Juul Mango Pods
 151. Pingback: Juul Mint
 152. Pingback: buy weed online
 153. Pingback: THC VAPE JUICE
 154. Pingback: ملابس
 155. Pingback: buy CBD oil
 156. Pingback: best CBD gummies
 157. Pingback: best CBD oil
 158. Pingback: buy chloroquine
 159. Pingback: best CBD capsules
 160. Pingback: best CBD oil
 161. Pingback: best CBD oil
 162. Pingback: best CBD oil
 163. Pingback: best CBD oil
 164. Pingback: best CBD oil
 165. Pingback: best CBD oil
 166. Pingback: best CBD gummies
 167. Pingback: best CBD gummies
 168. Pingback: Buy cocaine online
 169. Pingback: Buy adderall pills
 170. Pingback: app for pc
 171. Pingback: Subutex for sale
 172. Выписка из ЕГРН всего за 49 рублей!
  Актуально на момент запроса.
  Для заказа, переходите на сайт.
  Для корректного выполнения услуги от Вас необходим кадастровый номер и регион России, в котором находится объект.
  Только по адресу и условному номеру выписки не предоставляем, обязательно нужен кадастровый номер!
  Срок получения выписки от 1 часа до 3 рабочих дней, в зависимости от работы Росреестра (часто проводят технические работы).
  Всегда рады сотрудничеству!

 173. Pingback: order xanax online
 174. Pingback: Dank Vape
 175. Pingback: Ambien For Sale
 176. Pingback: Dankwoods Price
 177. Pingback: vape shop near me
 178. Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с понятием головная боль.
  А вы когда-нибудь задавались вопросом почему болит голова? И что является источником первопричины головной боли.
  Доктор-вертебролог Олег Шадский раскрывает все секреты головной боли и объясняет с медицинской точки зрения по какой причине голова у представителей слабого пола болит чаще, чем у представителей сильного пола.
  Он случайно открыл причину частой мигрени у женщин когда в оздоровительном центре наблюдал положение шейных позвонков на томографе одной из пациенток.
  Но для того что бы прийти к заключению и докопаться до истины необходимо было исследовать и изучить более 20 000 компьютерных томографий…
  Хотите понять причину, почему головные боли у женщин встречаются чаще, чем у мужчин? Читайте исследование Олега Шадского здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5eb657f23f5f2e4a3be9a008/vsia-pravda-o-golovnoi-boli-sekret-pochemu-u-jenscin-golova-bolit-chasce-chem-u-mujchin-raskryl-doktor-oleg-shadskii-5eb8eecf91b5645304616232.

 179. Pingback: vape shop near me
 180. Pingback: kingpen instagram
 181. Pingback: Dank Vape Cart
 182. Компания «РосЭком» помогает разработать – создать Паспорт благоустройства, актуализировать, поправить допущенные ошибки, внести модификации, добавить высаженные растения и согласовать в государственных органах паспорта благоустройства. Актуализация паспорта благоустройства в Москве. Мы развиваемся, в 2017 году организовали новое направление и теперь помогаем получать и закрывать порубочные билеты в охраны окружающей среды и Департаменте природопользования города Москвы.

 183. Pingback: contextual
 184. Pingback: Kratom Near Me
 185. Pingback: knight rider kitt
 186. Pingback: best CBD oils UK
 187. Pingback: Blessed CBD
 188. Pingback: CBD oils
 189. Pingback: buy CBD oil
 190. Pingback: russian books
 191. Pingback: buy CBD oils
 192. Pingback: Rick Simpson Oil
 193. Pingback: CBD products
 194. Pingback: buy CBD oils
 195. Pingback: best CBD oil UK
 196. Pingback: best CBD oil UK
 197. Pingback: best CBD oil
 198. Pingback: buy viagra
 199. Pingback: Vape shop Near Me
 200. Pingback: Weed Shop
 201. Pingback: IDM Full Crack
 202. Pingback: upload file
 203. Pingback: websites for sale
 204. Pingback: linkedin
 205. Pingback: Online jobs
 206. Pingback: bitcoin casino
 207. Pingback: Geklato near me
 208. Pingback: Cookies Cartridges
 209. Pingback: vape carts
 210. Pingback: kratom near me
 211. Pingback: Umzugsfirma Wien
 212. Pingback: serilae hd online
 213. Pingback: Jed Fernandez
 214. Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 215. Pingback: pc app
 216. Pingback: job search
 217. Pingback: Sonia Randhawa
 218. Pingback: kratom near me

Leave a Reply to sirgliofrei Cancel reply

Your email address will not be published.

වඩාත් පරිස්සම් ගමනාන්තයකට ඔබත් ඔබගේ වාහන සිහිනය වඩාත් පලදායි ලෙස ඉටු කර ගැනීමට අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසුණු ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ මිලදී ගන්නට යන වාහනයේ සබැ තත්ත්වය මනාව අවබෝධ කරගන්න. නිරන්තර භාවිතයේදී වාහනය පිළිබදව ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ආදී වැදගත් කරුණු රාශියක් පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබාගන්න